گزارش سفر سوم – محمودآباد مازندران- آذرماه 89 13

اعضای تیم :
1- دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی- رئیس بخش جراحی پلاستیک،
جمجمه فک وصورت بیمارستان 15 خرداد دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی،سرپرست گروه
2- دکتر رضا شاهوردیانی- فوق تخصص جراحی پلاستیک (جراحی جمجمه فک وصورت )
3- دکتر حمیدرضا حلاج مفرد- فوق تخصص جراحی پلاستیک، فلوی جراحی جمجمه فک وصورت
4- دکتر مجید عبدل زاده – فوق تخصص جراحی پلاستیک ، فلوی جراحی جمجمه فک وصورت
5- دکتر سیدنجات حسینی – فوق تخصص جراحی پلاستیک
6- دکتر محمدرضا عسگرزاده – دستیار فوق تخصص جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
7 – علیرضا چیت سازان -مسئول سمعی بصری بیمارستان 15 خرداد
این سفر به دنبال مراجعه تعدادی از بیماران مبتلا به ناهنجاری نادر سروصورت از یکی از روستاهای محمودآباد به مرکز پزشکی 15خرداد بوده است. در پی مراجعه نامبردگان متوجه شدیم که تعداد زیادی از این نوع ناهنجاری نادر در روستای نامبرده وجود دارد . ولی به دلیل مشکل مالی و وضعیت خاص قادر به مراجعه به پزشک نبوده لذا ضمن هماهنگی
با یکی از بستگان این بیماران برنامه سفر و ویزیت طراحی شد. در روز عید غدیر ضمن مراجعه به روستای گفته شده ، کلیه بیماران ( بالغ بر 35 بیمار ) ویزیت ، برای همه افراد پرونده درمانی تشکیل و برای اعمال جراحی آنها زمان بندی شد.