روزنامه اقتصاد و مردم،  دردسرهای جراحی پلاستیک

گفتگو با دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی