جراحی زیبایی؟ عجله نکنید، دیرتان نمیشود.

گفتگو با دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی.