بازدید دبیر بورد جراحی پلاستیک امریکا از دانشگاه با حضور دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی