گفتگو با دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی،

جراحی پلاستیک ایران: گذشته، حال و آینده